HILUX

- Hilux E 2.4 AT 4x2: 695,000,000Đ
- Hilux G 2.4 MT 4x4: 793,000,000Đ
- Hilux G 2.8 AT 4x4: 878,000,000Đ

Riêng màu trắng Quý KH vui lòng +8tr cho tất cacr các phiên bản