HILUX

- Hilux E 2.4 MT 4x2: 631,000,000Đ
- Hilux K 2.4 AT 4x2: 673,000,000Đ
- Hilux G 2.4 MT 4x4: 775,000,000Đ