AVANZA

@ Bạn cần 1 mẫu xe gầm cao?
@ Ban cần 1 mẫu xe 7 chỗ?
@ Bạn cần 1 mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu?
@ Bạn cần 1 mẫu xe bền bỉ?
=> Toyota Avanza nhập khẩu Indonesia luôn là sự lựa chọn số 1 của bạn